Kreidler logo

Kreidlerdatabase - Na het faillisement

Kreidler in de aanbieding

1982 - Kreidler in de aanbieding

Jacobs Handelsonderneming
Heilgeweg 75
1561 DG Krommenie

L.S.

Het is ons een genoegen om U, in deze economisch zeer moeilijke periode, een product aan te kunnen bieden, dat u is staat stelt de omzet in bromfietsen met sprongen te laten stijgen.

Deze omzetstijging, die uw concurrentiepositie versterkt, is niet het gevolg van een margeverlaging, maar van de lage, zeer scherpe inkoopsprijs, gekoppeld aan publicatie d.m.v. dagbladreclame en strooifolders.

Wij kochten Kreidler bromfietsen in die voor de export naar Iran bestemd waren. Doch, na overleg met de Kreidler-importeur, de heer Van Veen, zijn ze geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt en als zodanig goedgekeurd door de R.D.W.
Aanbiedingen met nog lagere prijzen zult u nooit meer tegenkomen, BESTEL DAAROM VOLDOENDE.

Bij voldoende afname wordt U de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van onze volledig ingerichte 'Show bus'.
Hierin zijn alle, in de folder geplaatste bromfietsen opgesteld. Tevens is er ruimte gereserveerd om artikelen uit uw eigen standaard assortiment uit te stallen.

Wij beschikken over voldoende reclamemateriaal en zijn altijd gaarne bereid om U verdere inlichtingen te verstrekken. Ons telefoonnummer 075-211114.

Wij wensen u alvast veel succes met de verkoop van de paradepaardjes, zoals deze in de folder zijn afgebeeld.
De prijzen in de folder zijn de adviesprijzen aan de consument.

Hoogachtend

Jacobs Handelsonderneming

Kreidler in de aanbieding

Discussie Jacobs & Van Veen

Van Peter Beszelsen hoorde ik dat na deze aanbieding er nog enige 'discussie' is geweest over het 'overleg' met de heer Henk van Veen.

Het lag toch allemaal 'iets' anders.
Het overleg bestond uit een pertinente weigering om deze Kreidler's op de Nederlandse markt te brengen.

En dat klinkt ook logisch. Henk van Veen had 'langlopende' contracten, waarbij vaak al in juni (van het lopende jaar) werd besloten hoeveel Kreidlers Henk ging importeren ( het volgende jaar). Dat ging vaak om > 10.000 stuks voor het volgende jaar !!!

Dus ... door de negatieve berichtgeving zat Henk ook een beetje in z'n maag met de officieel geïmporteerde Kreidler's.
Bovendien werd verwacht dat hij aan de Nederlandse dealers nog wel de ondersteuning gaf die ze van hem gewend waren.

Dus als er een keer iets stuk ging - en bij die aantallen gebeurde dat natuurlijk - moest hij aan de dealer garantie verlenen, maar door de sluiting van Kreidler Duitsland kon hij dat (in eerste instantie) niet verrekenen.

Er is dan ook bij dat overleg zéér beslist afwijzend gereageerd.